Документи

Документи

Политика за защита на лични данни

Искане за оттегляне на съгласие за обработа на лични данни 105 Kb (pdf) свали
Искане за предоставяне на потвърждение за обработка достъп и копие от лични данни на клиент 113 Kb (pdf) свали
Искане на коригиране на лични данни 107 Kb (pdf) свали
Уведомяване на получател на лични данни относно извършени действия по коригиране изтриване или ограничаване на обработка на лични данни 104 Kb (pdf) свали
Възражение от страна на клиент във връзка с обработка на лични данни за целите на директния маркетинг 106 Kb (pdf) свали
Регистър на дейностите по обработка на лични данни извършвани от обработващ лични данни 416 Kb (pdf) свали


Гаранционни карти бойлери - серия MB

Гаранционна карта серия Standard enamel 225 Kb (pdf) свали
Гаранционна карта серия Standard inox inox 225 Kb (pdf) свали
Гаранционна карта серия Standard inox inox DHE 225 Kb (pdf) свали
Гаранционна карта серия Praktik enamel 225 Kb (pdf) свали
Гаранционна карта серия Praktik inox 225 Kb (pdf) свали
Гаранционна карта серия Klassa/Praktik inox DHE 225 Kb (pdf) свали
Гаранционна карта серия Comby inox 225 Kb (pdf) свали
Гаранционна карта серия Comby enamel 225 Kb (pdf) свали
Гаранционна карта серия Mini inox 225 Kb (pdf) свали
Гаранционна карта серия Mini enamel 225 Kb (pdf) свали
Гаранционна карта серия Klassa enamel DHE мултипозиционна 225 Kb (pdf) свали


Гаранционни карти бойлери - серия BT

серия Standard BT inox 261 Kb (pdf) свали
серия Standard BT inox DHE 261 Kb (pdf) свали
серия Comby BT inox - вертикален 261 Kb (pdf) свали
серия Comby BT inox - хоризонтален 261 Kb (pdf) свали
серия Standard BT inox - хоризонтален 261 Kb (pdf) свали
серия Standard BT enamel - хоризонтален 261 Kb (pdf) свали
серия Square BT enamel 261 Kb (pdf) свали


Гаранционни карти "Конвектори"

Гаранционна карта ASM 234 Kb (pdf) свали
Гаранционна карта CPH 255 Kb (pdf) свали
Гаранционна карта CVS 966 Kb (pdf) свали
Гаранционна карта EFH 238 Kb (pdf) свали
Гаранционна карта ESD-C 244 Kb (pdf) свали
Гаранционна карта TBBi 263 Kb (pdf) свали
Гаранционна карта Touch 241 Kb (pdf) свали
Гаранционна карта TT KS 384 Kb (pdf) свали
Гаранционна карта VPS Wi Fi 996 Kb (pdf) свали
Гаранционна карта Windy 235 Kb (pdf) свали


Инструкции "Конвектори"

Инструкция за ползване CPH DTEL 331 Kb (pdf) свали
Инструкция за ползване CVH 983 Kb (pdf) свали
Инструкция за ползване CVS 331 Kb (pdf) свали
Инструкция за ползване CVS 1 Mb (pdf) свали
Инструкция за ползване CVT E 366 Kb (pdf) свали
Инструкция за ползване CVT EL 331 Kb (pdf) свали
Инструкция за ползване CVT 345 Kb (pdf) свали
Инструкция за ползване ECOMBI 2 Mb (pdf) свали
Инструкция за ползване EFH 584 Kb (pdf) свали
Инструкция за ползване ESD-C 811 Kb (pdf) свали
Инструкция за ползване PH 357 Kb (pdf) свали
Инструкция за ползване PHC 653 Kb (pdf) свали
Инструкция за ползване PHT 269 Kb (pdf) свали
Инструкция за ползване SIRIO 1 Mb (pdf) свали
Инструкция за ползване SM 2004 356 Kb (pdf) свали
Инструкция за ползване TBB12i 611 Kb (pdf) свали
Инструкция за ползване TOUCH 846 Kb (pdf) свали
Инструкция за ползване TTKS 846 Kb (pdf) свали
Инструкция за ползване VPS GLASS 468 Kb (pdf) свали
Инструкция за ползване VPS WiFi 1 Mb (pdf) свали
Инструкция за ползване WINDY 725 Kb (pdf) свали